Zoeken

Bart Joosse

Bart Joosse is leerkracht op de Admiraal de Ruyterschool in Amsterdam. Hij werkt ook een dag in de week als coördinerend schoolopleider.

“Ik werk nu acht jaar als groepsleerkracht. Daarnaast ben ik sinds vijf jaar schoolopleider en de laatste twee jaar coördinerend schoolopleider. Eigenlijk zijn dat twee werelden, maar doordat ik in allebei zit, worden ze in de praktijk één. Daar geniet ik enorm van.

Creativiteit
Ik ben het onderwijs ingegaan omdat ik het erg leuk vind om met kinderen te werken. Kinderen zijn zo gretig om nieuwe dingen te leren. Het leukste vind ik het om te zien als opeens het kwartje valt. Dat moment dat ze iets nieuws leren gaat gepaard met heel veel motivatie en werkplezier. Ik vind het prachtig om daar een bijdrage aan te leveren.

Eén dag in de week werk ik als coördinerend schoolopleider. Samen met de andere schoolopleiders zoek ik voor iedere student die bij ons bestuur start een passende stageplek. Daarnaast overleg ik vaak met de HvA en de UvA over ons beleid. Hoe kunnen we de mentoren professionaliseren binnen ons bestuur? En hoe kunnen we de studenten aan ons binden als toekomstige leerkrachten?

"De twee rollen en verantwoordelijkheden die ik binnen de school heb, zijn ontzettend leuk om te combineren."

Waardevol
De twee rollen en verantwoordelijkheden die ik binnen de school heb, zijn ontzettend leuk om te combineren. De ene dag werk ik in het veld en ben ik zelf aan het lesgeven. De andere dag besteed ik aan observeren, begeleiden of bovenschoolse activiteiten.

Ik wilde deze extra taak graag op mij nemen omdat ik zag hoe belangrijk het is om kennis over te dragen op collega’s. Mijn werk als groepsleerkracht gaat hartstikke goed, maar om mij heen zag ik collega’s daar soms nog mee worstelen. Ik vind het waardevol om die leerkrachten te ondersteunen. De rol van schoolopleider past daar goed bij.

Ingerold
Ik heb mij niet echt georiënteerd op andere rollen in of buiten de school. Ik ben er eigenlijk ingerold: er ontstond op school een plek voor een schoolopleider en daar heb ik op gereageerd. Zo’n twee jaar geleden ontstond er ook bovenschools een vacature en ook daar heb ik toen op gereageerd. Om mijn taak goed uit te kunnen oefenen, heb ik wel een aantal trainingen gevolgd op de HvA. Ik heb ook mijn Velon-certificering gedaan (Vereniging Lerarenopleiders Nederland, red.), waarbij ik ook mijn visie op het opleiden en begeleiden van studenten heb ontwikkeld. Dat zorgt ervoor dat ik mij capabel genoeg voel om dit vak in de praktijk uit te oefenen.

Ik ben heel erg gestimuleerd door het team en ook mijn schoolleider. Zij zei: ‘Kijk eens om je heen, je kan meer dan alleen lesgeven.’ En dat wilde ik ook heel graag. Maar ik wilde wel binnen de school blijven werken, omdat het schoolgebouw letterlijk en figuurlijk de plek is waar het allemaal gebeurt. Ik denk dat het heel mooi is dat de schoolleiding je ziet en waardeert, waardoor je weer kunt verder groeien.

Steun
Doordat het zo organisch gegaan is, vinden mijn collega’s het niet gek wat ik doe. Ze accepteren mijn hulp en mijn visie op bepaalde gebeurtenissen in de klas of bij het begeleiden van een student. En ik voel ook wel veel steun. Ik hoop eigenlijk dat ze zelf ook gaan nadenken over wat er allemaal mogelijk is wanneer ze zien dat ik op jonge leeftijd een andere taak doe.

Mijn werk als schoolopleider geeft mij als persoon veel uitdaging. Ik mag de dingen doen waar ik goed in ben: het organiseren en coördineren van verschillende processen. Daarnaast geeft het mij ook weer handvatten om in de klas in te zetten. Wanneer je zoveel andere startende leerkrachten ziet lesgeven, neem je daar ook weer iets van mee in je eigen praktijk.

Nieuwe kennis
De toegevoegde waarde voor de school is denk ik dat er nieuwe kennis de school in komt. Nieuwe leerkrachten en studenten zorgen ervoor dat de school zich verder ontwikkelt. En ik stimuleer dat met mijn werk. Daarnaast denk ik dat leerkrachten geprikkeld en gestimuleerd worden om na te denken over hun eigen handelen door andere taken en rollen in de school. De intervisiebijeenkomst die ik organiseer, of scholing voor mentoren, dragen daar ook aan bij. Uiteindelijk komt het allemaal ten goede aan de school.

"Geef het vooral aan bij je schoolleiding. Zeg dat je graag meer wilt bijdragen aan de school."

Advies
Mijn advies voor andere leerkrachten die zich willen verdiepen of verbreden door andere rollen of taken zou zijn: geef het vooral aan bij je schoolleiding. Zeg dat je graag meer wilt bijdragen aan de school. Soms weet een schoolleider niet wat je wilt of misschien weet je zelf niet wat voor mogelijkheden er allemaal zijn. Stap een is dus: vraag het gewoon.”