Zoeken
Perspectieven

Voor leidinggevenden en HR-professionals

Het is belangrijk dat leidinggevenden en hr-professionals leraren ondersteunen bij hun ontwikkeling. Niet alleen tijdens het jaarlijkse functioneringsgesprek, maar continu. Start het gesprek en maak duidelijk wat er allemaal kan op school of binnen het bestuur. Dat gesprek hoeft niet meteen concreet te worden: alleen al het praten over ontwikkeling en mogelijkheden, stimuleert al.

Huiverig dat goede mensen weg zullen gaan als ze weten welke stappen ze zouden kunnen zetten? Als je ontwikkeling van leraren niet stimuleert, zullen ze – zeker de goede leraren – in ieder geval weggaan. Zij hebben immers gekozen voor het vak leraar omdat het onderwijs per definitie draait om leren. Van leerlingen, maar ook van de professionals in de school.

Beelden over de ontwikkelmogelijkheden binnen het beroep van leraar zijn vaak niet erg expliciet. Aan de hand van zes perspectieven, geïllustreerd met videoportretten van leraren, kunnen de mogelijkheden meer zichtbaar worden. Bij de verhalen en perspectieven staan tips en handreikingen. Dat kan een handvat bieden om in gesprek te gaan over ambities en mogelijkheden. Hieronder staan algemene handreikingen en tips hoe je als leidinggevende en/of HR-professional leraren kunt helpen ontwikkelen.

Handreikingen

Hieronder staan tips en handreikingen om je te helpen de volgende stap te zetten.

Handreikingen

Tips

Maak expliciet duidelijk wat er mogelijk is op school. Leg dit ook uit aan leraren die daar niet zelf over beginnen.

Zorg dat je goed zicht hebt op ondersteuningstrajecten die leraren kunnen helpen bij het verwerven van competenties die voor bepaalde rollen nodig zijn, zodat je leraren die een bepaalde rol ambiëren goed kunt adviseren.

Kijk hoe je leraren die geen duidelijk loopbaanbeeld hebben, maar wel het gevoel hebben vast te zitten, kunt ondersteunen door loopbaancoaching of een loopbaanorientatietraject te organiseren.

Denk na hoe loopbaanbeleid expliciet aandacht kan krijgen in het bredere strategisch personeelsbeleid binnen het bestuur.

Benadruk dat de leraar altijd zelf het heft in handen heeft. Praten over stappen zetten kan altijd, het hoeft niet meteen concreet te worden (maar dat kan wel, natuurlijk!).

Stap over je angst heen dat goede mensen weg zullen gaan als je met ze praat over hun loopbaan. Als je ze niet stimuleert in hun ontwikkeling, gaan ze zeker weg.

Hieronder staan tips en handreikingen om je te helpen de volgende stap te zetten.

Handreikingen

Tips

Laat het jaarlijkse functioneringsgesprek niet alleen over taken gaan. Start zelf het gesprek over loopbaanontwikkeling van een leraar.

Zorg dat je goed zicht hebt op ondersteuningstrajecten die leraren kunnen helpen bij het verwerven van competenties die voor bepaalde rollen nodig zijn, zodat je leraren die een bepaalde rol ambiëren goed kunt adviseren.

Kijk hoe je leraren die geen duidelijk loopbaanbeeld hebben, maar wel het gevoel hebben vast te zitten, kunt ondersteunen door loopbaancoaching of een loopbaanorientatietraject te organiseren.

Stap over je angst heen dat goede mensen weg zullen gaan als je met ze praat over hun loopbaan. Als je ze niet stimuleert in hun ontwikkeling, gaan ze zeker weg.

Hieronder staan tips en handreikingen om je te helpen de volgende stap te zetten.

Tips

Kijk of er binnen jouw bestuur of regio een loopbaanoriëntatietraject wordt aangeboden.

Krijg inzicht in je persoonlijke mogelijkheden en drijfveren, bijvoorbeeld door aan de slag te gaan met de loopbaancompetentiescan.

Maak een afspraak met de HR-adviseur binnen jouw bestuur. Misschien heb je gerichte vragen, maar sparren over een idee kan ook altijd.

Zoek online naar een persoonlijkheidstest. Deze kan je een beter inzicht geven in je kwaliteiten en in welke soort functies bij je passen.

Aarzel niet om je leidinggevende een directe vraag te stellen: wat kan er hier op school?

Zoek contact met een leraar van een andere school, bijvoorbeeld via social media. Wat is er anders op die school? Hoe kunnen leraren zich daar ontwikkelen?

Zie loopbaanontwikkeling als een cadeau voor jezelf. Vraag jezelf af: waar kan ik mezelf blij mee maken?

Perspectieven

Er is meer mogelijk dan je denkt!