Zoeken
Perspectieven

Naar een flexibele loopbaan

Icon

Het lijkt misschien vanzelfsprekend om je leven lang in het onderwijs te blijven werken. Maar het kan ook anders. Heb je wel eens nagedacht over een tweede carrière, waarbij je bijvoorbeeld een eigen bedrijf combineert met een parttime-functie in het onderwijs? Leraren die hun baan voor de klas combineren met een andere baan of een eigen bedrijf noemen we hybride leraren.

Tweede carrière
Een baan of functie buiten de school of het onderwijs naast het leraarschap kan je werk een nieuwe impuls geven. Je kunt bijvoorbeeld een functie als onderzoeker, coach of beleidsmedewerker combineren met het leraarschap, of kiezen voor lesgeven op twee scholen. Een tweede baan vergt vaak wel afstemming met de school (denk aan vergaderingen en overleggen buiten lestijden), maar in veel gevallen zijn er genoeg mogelijkheden.

Handreikingen en tips

Hieronder staan tips en handreikingen om je te helpen de volgende stap te zetten.

Tips

Maak een afspraak met de HR-adviseur bij jou op school. Misschien heb je gerichte vragen, maar sparren over een idee kan ook altijd.

Zoek online naar een persoonlijkheidstest. Deze kan je een beter inzicht geven in je kwaliteiten en in welke soort functies bij je passen.

Aarzel niet om je leidinggevende een directe vraag te stellen: wat kan er hier op school?

Zoek contact met leraren die hun leraarschap combineren met een andere baan. Wat levert hen dat op? Wat vraagt dat van hen? Welke belemmeringen zijn ze tegen gekomen? Hoe zijn ze daar mee omgegaan?

Zie loopbaanontwikkeling als een cadeau voor jezelf. Vraag jezelf af: waar kan ik mezelf blij mee maken?

Hieronder staan tips en handreikingen om je te helpen de volgende stap te zetten.

Tips

Maak expliciet duidelijk wat er mogelijk is op school. Leg dit ook uit aan leraren die daar niet zelf over beginnen.

Ga in gesprek met leraren binnen jouw bestuur die hun aanstelling bij jouw bestuur combineren met een andere baan. Wat levert hen dat op? Waar lopen ze tegenaan? Hoe zou jij hen kunnen ondersteunen?

Benadruk dat de leraar altijd zelf het heft in handen heeft. Praten over stappen zetten kan altijd, het hoeft niet meteen concreet te worden (maar dat kan wel, natuurlijk!).

Stap over je angst heen dat goede mensen weg zullen gaan als je met ze praat over hun loopbaan. Als je ze niet stimuleert in hun ontwikkeling, gaan ze zeker weg.

Hieronder staan tips en handreikingen om je te helpen de volgende stap te zetten.

Tips

Hybride leraarschap is niet alleen aantrekkelijk voor sommige leraren, maar kan ook een meerwaarde hebben voor een school. Leraren doen immers nieuwe ervaringen op en ontwikkelen een bredere blik. Hoe benut jij de bredere ervaring die hybride leraren kunnen inbrengen?

Ga in gesprek met leraren binnen jouw school die hun aanstelling bij jouw school combineren met een andere baan. Wat levert hen dat op? Waar lopen ze tegenaan? Hoe zou jij hen kunnen ondersteunen?

Laat het jaarlijkse functioneringsgesprek niet alleen over taken gaan. Start zelf het gesprek over loopbaanontwikkeling van een leraar.

Stap over je angst heen dat goede mensen weg zullen gaan als je met ze praat over hun loopbaan. Als je ze niet stimuleert in hun ontwikkeling, gaan ze zeker weg.

Perspectieven

Er is meer mogelijk dan je denkt!