Zoeken
Perspectieven

Van beginner naar expert

Icon

Een leraar is nooit uitgeleerd. Of het nu gaat om pedagogische, didactische of vakinhoudelijke kennis: er valt genoeg te verdiepen. Denk aan het omgaan met diversiteit, het versterken van leesvaardigheid, het inspelen op gedragsproblemen of het inzetten van digitale middelen. Zo kun je steeds beter worden op een specifiek domein en als expert je leerlingen steeds beter ondersteunen.

Didactisch
Didactisch kun je je als leraar verder ontwikkelen, bijvoorbeeld als het gaat om differentiëren, het gebruik van verschillende werkvormen of het geven van feedback aan leerlingen. Door het volgen van een aanvullende opleiding, breid je je kennis uit en ontwikkel je je als expert.

Pedagogisch
Als leraar kun je er ook voor kiezen om je te verdiepen in het begeleiden van leerlingen die meer aandacht nodig hebben of in het creëren van een veilige leeromgeving waar iedere leerling tot zijn of haar recht komt. Leer hoe je dat zelf doet in de klas of hoe je ook buiten het lokaal extra begeleiding organiseert.

Vakinhoudelijk
Steeds meer scholen werken met experts, bijvoorbeeld op het terrein van taalontwikkeling, rekenen of cultuureducatie. Zulke experts zijn leraren die een inhoudelijke expertise ontwikkeld hebben en die hun expertise inzetten bij het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen of het ondersteunen van collega’s. Dit maakt voor leraren hun vak vaak interessanter.

Tips en handreikingen

Hieronder staan tips en handreikingen om je te helpen de volgende stap te zetten.

Handreikingen

Tips

Maak een afspraak met de HR-adviseur binnen jouw schoolbestuur. Misschien heb je gerichte vragen, maar sparren over een idee kan ook altijd.

Organiseer een gesprek in je team over kwaliteiten die jullie elk hebben en hoe je die kunt benutten (bijvoorbeeld aan de hand van de App Beroepsbeeld of de app Bekwaam als Leraar).

Aarzel niet om je leidinggevende een directe vraag te stellen: wat kan er hier op school?

Zoek contact met een leraar van een andere school, bijvoorbeeld via social media. Wat is er anders op die school? Hoe kunnen leraren zich daar ontwikkelen?

Zie loopbaanontwikkeling als een cadeau voor jezelf. Vraag jezelf af: waar kan ik mezelf blij mee maken?

Als expertise van leraren niet zichtbaar wordt in een school, kunnen anderen daar ook geen gebruik van maken. Welke expertise heb jij die niet bekend is bij collega’s of je schoolleider? Denk na hoe je die kun inbrengen en zichtbaar kunt maken.

Hieronder staan tips en handreikingen om je te helpen de volgende stap te zetten.

Handreikingen

Tips

Maak expliciet duidelijk wat er mogelijk is binnen het bestuur. Leg dit ook uit aan leraren die daar niet zelf over beginnen.

Benadruk dat de leraar altijd zelf het heft in handen heeft. Praten over stappen zetten kan altijd, het hoeft niet meteen concreet te worden (maar dat kan wel, natuurlijk!).

Denk na over hoe binnen jouw bestuur expert-leraren erkenning krijgen en hoe hun expertise breder ingezet en benut kan worden. Wat is daar nog in te versterken?

Stap over je angst heen dat goede mensen weg zullen gaan als je met ze praat over hun loopbaan. Als je ze niet stimuleert in hun ontwikkeling, gaan ze zeker weg.

Hieronder staan tips en handreikingen om je te helpen de volgende stap te zetten.

Handreikingen

Tips

Laat het jaarlijkse functioneringsgesprek niet alleen over taken gaan. Start zelf het gesprek over expertise-ontwikkeling en loopbaanontwikkeling van een leraar.

Als expertise van leraren niet zichtbaar wordt in een school, kunnen anderen daar ook geen gebruik van maken. Welke handvatten heb je om ontwikkeling en niveaus in expertise meer zichtbaar te maken in je school?

Denk na over hoe binnen jouw school expert-leraren erkenning krijgen en hoe hun expertise breder ingezet en benut kan worden. Wat is daar nog in te versterken?

Stap over je angst heen dat goede mensen weg zullen gaan als je met ze praat over hun loopbaan. Als je ze niet stimuleert in hun ontwikkeling, gaan ze zeker weg.

Perspectieven

Er is meer mogelijk dan je denkt!