Zoeken
Perspectieven

Switch van school en specialisatie

Icon

Als leraar kun je er voor kiezen om variatie in je werk te organiseren door over te stappen naar een andere bouw, een andere school of een andere sector. Werken met leerlingen in een andere leeftijdscategorie, een school met een ander onderwijsconcept of overstappen naar een ander team of andere sector (in het praktijkonderwijs, als vakleraar Nederlands of lichamelijke opvoeding in het voortgezet onderwijs, of bij een lerarenopleiding) kan zorgen voor nieuwe uitdagingen. Je kunt er ook voor kiezen om je in een inhoudelijk gebied te specialiseren.

Specialisatie tot vakleraar
Wil je liever niet de hele week voor dezelfde klas staan, maar kies je voor een specialisatie? Scholen zetten vaak vakleraren in voor bewegingsonderwijs, muziek en kunst, en soms ook voor natuureducatie. Je werkt dan op meerdere scholen en leert meer verschillende collega’s kennen.

Andere school
Een overstap naar een andere school kan ook een stimulans geven aan je ontwikkeling. Een basisschool middenin de stad heeft immers een andere dynamiek dan een dorpsschool. Ook werken op een school met een ander onderwijsconcept (montessori, dalton, jenaplan) kan je nieuwe inspiratie geven.

Ander type onderwijs
Ben je nieuwsgierig of het praktijkonderwijs of de kinderopvang iets voor je is? Als leraar is de overstap wellicht gemakkelijker dan je denkt. Zo mag je met een bevoegdheid voor het primair onderwijs ook lesgeven in het praktijkonderwijs, het speciaal basisonderwijs, het speciaal onderwijs en soms ook binnen het voortgezet speciaal onderwijs. Leraren die al ervaring hebben met het begeleiden van studenten kunnen de overstap maken naar een lerarenopleiding.

Handreikingen en tips

Hieronder staan tips en handreikingen om je te helpen de volgende stap te zetten.

Handreikingen

Tips

Denk eens na over een baan in een andere onderwijscontext. Bijvoorbeeld een andere leeftijdsgroep, een andere sector, een andere context, een ander onderwijsconcept. Wat spreekt je daarin wel en niet aan? Wat voor nieuwe uitdagingen zou dat je opleveren?

Ga eens praten met een leraar die zo’n overstap al eens gemaakt heeft.

Maak een afspraak met de HR-adviseur binnen jouw bestuur. Misschien heb je gerichte vragen, maar sparren over een globaal idee kan ook altijd.

Aarzel niet om je leidinggevende een directe vraag te stellen: wat kan er hier op school?

Zoek contact met een leraar van een andere school, bijvoorbeeld via social media. Wat is er anders op die school? Hoe kunnen leraren zich daar ontwikkelen?

Zie loopbaanontwikkeling als een cadeau voor jezelf. Vraag jezelf af: waar kan ik mezelf blij mee maken?

Hieronder staan tips en handreikingen om je te helpen de volgende stap te zetten.

Tips

Maak expliciet duidelijk wat er mogelijk is binnen het bestuur. Leg dit ook uit aan leraren die daar niet zelf over beginnen.

Benadruk dat de leraar altijd zelf het heft in handen heeft. Praten over stappen zetten kan altijd, het hoeft niet meteen concreet te worden (maar dat kan wel, natuurlijk!).

Kijk in hoeverre jouw netwerk of dat van anderen binnen het bestuur leraren in aanraking kunnen brengen met inspirerende rolmodellen.

Stap over je angst heen dat goede mensen weg zullen gaan als je met ze praat over hun loopbaan. Als je ze niet stimuleert in hun ontwikkeling, gaan ze zeker weg.

Hieronder staan tips en handreikingen om je te helpen de volgende stap te zetten.

Tips

Laat het jaarlijkse functioneringsgesprek niet alleen over taken gaan. Start zelf het gesprek over ambities van een leraar, bijvoorbeeld ten aanzien van lesgeven in een andere onderwijscontext.

Kijk of je jouw netwerk kunt gebruiken om leraren in contact te brengen met inspirerende rolmodellen die zo’n switch van context hebben gemaakt

Stap over je angst heen dat goede mensen weg zullen gaan als je met ze praat over hun loopbaan. Als je ze niet stimuleert in hun ontwikkeling, gaan ze zeker weg.

Perspectieven

Er is meer mogelijk dan je denkt!