Zoeken

Brechje Brand en Michelle Oudshoorn

Brechje Brand werkt 25 jaar in het onderwijs waarvan het grootste gedeelte in het gespecialiseerd onderwijs.. Daarnaast is zij leraar/ambtenaar bij de gemeente Rotterdam.

Michelle Oudshoorn werkt dertien jaar in het onderwijs, waarvan tien jaar voor de klas en drie als schoolopleider. Ze heeft ook als leraar/ambtenaar gewerkt en werkt nu voor een deel als projectmedewerker bij de gemeente Rotterdam en deels bij PCBO Rotterdam.

Michelle: “Ik vind werken in het onderwijs ontzettend leuk omdat het heel betekenisvol en waardevol werk is. En elke dag is anders.”

Brechje: “Het is fijn om een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van jonge mensen. Om een beetje invloed te kunnen uitoefenen op hoe zij straks deelnemen aan onze samenleving.”

Onderzoek
Michelle: “Ik ben mijzelf verder gaan ontwikkelen omdat ik het heel belangrijk vind om mijn horizon te verbreden. Toen ik voor de klas stond, kreeg ik de kans om daarnaast ook een studie te doen. Ik heb onder andere een managementopleiding gevolgd en onderwijskunde gestudeerd. Door die laatste studie weet ik veel beter waarom bepaalde keuzes gemaakt worden. Ik kan onderzoeken beter lezen en koppelen aan mijn eigen werk, maar kan ze ook zelf opzetten en uitvoeren.”

Brechje: “Omdat ik tegen vragen aanliep die ik niet kon beantwoorden, ben ik een studie sociologie gestart. Er zijn inmiddels zoveel sociale vraagstukken in het onderwijs, zoals kansengelijkheid. Ik zie kinderen in de klas die door hun achtergrond al een achterstand hebben. Dat betekent dat ik nog meer middelen moet inzetten om deze kinderen een goede start te geven. Het is fijn dat ik nu een soort helikopterview heb.”

"Als leraar ambtenaar ben je de verbinder tussen praktijk en beleid. Je deelt je ervaringen en neemt ook ambtenaren mee naar de scholen om te laten zien wat daar gebeurt."

Betere leraren
Michelle: “Ik denk dat we betere leerkrachten zijn geworden door het volgen van een studie. Je doet nieuwe kennis en inzichten op en daardoor weet je beter wat effectief is. Ook kijk je kritischer naar de dingen die je doet. Ik werk nu meer evidence based. Als ik de studenten die ik begeleid als schoolopleider een tip geef, dan stuur ik altijd een artikel mee. Dat zorgt ervoor dat ze de koppeling maken naar onderzoek.”

Brechje: “Door mijn studie kan ik gebeurtenissen op school in een bredere maatschappelijke context plaatsen. Daardoor begrijp ik beter waarom dingen nodig zijn, zoals het goed registreren van data over leerlingen. Aan die data kun je in de toekomst iets hebben, bijvoorbeeld binnen de kwaliteitscyclus.”

Leraar/ambtenaar
Michelle: “Als leraar ambtenaar ben je in dienst van je eigen schoolbestuur en word je twee dagen per week gedetacheerd bij de gemeente Rotterdam. Je bent dan de verbinder tussen praktijk en beleid. Je deelt je ervaringen en neemt ook ambtenaren mee naar de scholen om te laten zien wat daar gebeurt.”

Brechje: “Wanneer beleidsmakers bepaalde procedures ontwikkelen, kunnen wij vanuit onze praktijk vertellen hoe dat eruitziet op school. We organiseren ook praktijkspiegels, waarbij we mensen van de gemeente in gesprek brengen met mensen uit ons eigen netwerk. De beleidsmakers horen graag wat leraren en schoolleiders belangrijk vinden.”

 

Op de foto rechts: Brechje Brand

Brechje: “Het is een tijdelijke baan, zodat meerdere mensen de kans krijgen om die mooie functie uit te oefenen. Overigens heb je de functie leraar/ambtenaar ook bij het ministerie. Ik heb een tijdje bij de onderwijsinspectie als toegevoegd expert gewerkt. Dus er zijn best veel mogelijkheden om ergens te werken naast je baan bij je eigen organisatie.”

Ruimte
Brechje:” Juist doordat ik de ruimte heb gekregen binnen mijn organisatie, heb ik meer commitment om hier te blijven. Als je die ruimte niet krijgt terwijl je je wel wilt ontwikkelen, dan ga je misschien wel iets anders zoeken.”

Michelle: “Het is ook promotie voor de organisatie waar je werkt. Ik deel heel vaak mooie verhalen van lesgeven op Zuid en noem daarbij ook de naam van mijn schoolbestuur. Ik denk dat het iets met mensen doet als ze mijn verhalen horen. Ik vertel wat de mooie kanten van dit beroep zijn en waarom ik het de moeite waard vind om daar elke dag veel kilometers voor in de auto te zitten.”

Netwerk
Michelle: “Als je naar studiedagen gaat of bijeenkomsten die speciaal georganiseerd zijn voor het onderwijs, vergroot je je netwerk. En ook als je een studie volgt, ontmoet je nieuwe mensen waarmee je over onderwijs praat. Dat houdt je scherp. Het is mooi om ervaringen uit te wisselen en een kijkje in elkaars keuken te nemen. We kunnen veel van elkaar leren, want er gebeuren mooie dingen in het onderwijs.”

Brechje: “Onze netwerken zijn interessant voor ons én voor onze werkgevers. Ik neem de contacten die ik nu heb in het regulier onderwijs mee naar mijn eigen organisatie, bijvoorbeeld als het gaat om zijinstroomtrajecten. Op sommige gebieden zijn we daardoor koploper binnen het gespecialiseerd onderwijs.”

Op de foto links: Michelle Oudshoorn

"Als je investeert in je eigen ontwikkeling is dat niet alleen goed voor jou, maar dat komt ook ten goede aan de onderwijskwaliteit."

Meepraten
Brechje: “Ik denk dat het heel belangrijk is dat organisaties zich realiseren hoeveel expertise zij in huis hebben. Hoeveel mensen graag mee willen praten en mee willen denken. Nodig deze mensen uit aan tafel, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van een visie of het maken van een schoolplan. Dat is nu vaak aan directeuren en IB’ers voorbehouden, maar ook mensen die voor de klas staan hebben hele goede ideeën.”

Oriënteren
Michelle: “Tegen leerkrachten die misschien wel deze stap willen zetten zou ik zeggen: grijp je kans. Als je investeert in je eigen ontwikkeling is dat niet alleen goed voor jou, maar dat komt ook ten goede aan de onderwijskwaliteit.”

Brechje: “Ga je oriënteren. Denk na over waar je echt blij van wordt. Durf het, ga met mensen praten, zorg ervoor dat je gehoord wordt. Soms is het eng en spannend om iets nieuws te proberen. Bij de gemeente dacht ik in het begin ook dat ik daar als juf niet echt bij hoorde. Maar er ging een wereld open voor de mensen daar toen ik ging vertellen over wat ik elke dag zie en meemaak. Dan realiseer je je weer hoe belangrijk is ons werk is.”