Zoeken

Anneke Wiersma

Anneke Wiersma (57) is leerkracht op basisschool Het Slingertouw in Heerenveen. Ze is tevens rekencoördinator van de school.

Na de havo heb ik eerst zeven jaar in de zorg gewerkt. In de tussentijd deed ik in deeltijd een opleiding pedagogiek. Daarna heb ik toch nog de pabo gedaan en zo ben ik in het onderwijs terechtgekomen. De eerste tien jaar werkte ik in het asielzoekersonderwijs, daarna op reguliere basisscholen. De meeste ervaring heb ik in de middenbouwgroepen 3 en 4.

Groeien
Ik vind het contact met kinderen heel erg leuk, de humor en de lol die je met hen hebt. Vooral die momentjes tussendoor en de taalgrapjes. Daar blijf je zelf ook een beetje jong van.

Ik ben het onderwijs ingegaan omdat ik het fijn vind om kinderen te helpen in hun ontwikkeling. Dat kan zijn omdat ze vastlopen, maar het is ook mooi om een uitdaging te zoeken voor kinderen voor wie de reguliere stof ontoereikend is. Het is prachtig om kinderen te zien groeien, terwijl ze eerst misschien heel teruggetrokken waren of bescheiden over hun eigen vorderingen. Als ze zien dat ze aan het groeien zijn, is de trots van hun gezicht af te lezen.

"Het is fijn dat ik me kan mengen in het beleid. Doordat ik mij gespecialiseerd heb in het rekenonderwijs, heeft de school nu een helder rekenbeleidsplan."

Master
Een jaar of vijf geleden ben ik gestart met een hbo-plusopleiding tot rekencoördinator. Ik ben inmiddels de vijftig gepasseerd, maar ik ben altijd iemand geweest die zichzelf wilde blijven ontwikkelen. Op een gegeven moment ben ik mij binnen de groepen 3 en 4 ook met korte cursussen gaan richten op het verstevigen van mijn rekenlessen. Ik heb daar ook andere collega’s van de parallelgroepen bij betrokken. Dat vond ik erg leuk om te doen. Toen de rekencoördinator naar een andere school ging, realiseerde ik me dat ik daar verder in wilde. Ik wilde op die manier meer voor de school kunnen betekenen.

Tussendoor heb ik nog een training gevolgd die is gericht op onderzoek naar kinderen met rekenproblemen en uiteindelijk heb ik ook nog de master voor special educational needs gedaan, gespecialiseerd in het rekenonderwijs.

Grotere rol
Ik vind het mooi om een grotere rol binnen school te hebben, omdat ik dan gestimuleerd word om niet alleen binnen mijn eigen groepje te blijven. Ik begeleid leerkrachten en zet daarover dingen op papier. We maken afspraken om met elkaar het rekenonderwijs te verstevigen, om uiteindelijk de kinderen beter te leren rekenen.

Het is fijn dat ik me kan mengen in het beleid. Doordat ik mij gespecialiseerd heb in het rekenonderwijs, heeft de school nu een helder rekenbeleidsplan, waarin ook duidelijke handelingsafspraken staan voor de leerkrachten.

Omdat ik na de opleiding voor rekencoördinator ook nog de master ben gaan volgen, heb ik wel een behoorlijke investering gedaan qua tijd en inspanning. Maar het heeft mij ook veel gebracht. Niet alleen kennis op het gebied van rekenen, maar ook over veranderprocessen in de school. Het geeft mij een tevreden gevoel dat ik het rekenonderwijs binnen school op een hoger niveau heb gekregen. Daar ben ik wel trots op.

Stimulans
De directie van mijn school juicht alleen maar toe dat we ons binnen school verbreden en verdiepen. Voor mijn master heb ik de lerarenbeurs aangevraagd en het bestuur heeft mij de ruimte gegeven om mijn master te doen, voor een deel binnen werktijd.

In het functioneringsgesprek dat ik vorig jaar met de adjunct-directeur had, kwam naar voren dat ik ook wel een rol wil spelen binnen het bestuur op het gebied van rekenen. Ik had nog wat schroom om mijzelf te profileren, maar ik heb met haar afspraken gemaakt en nu ben ik een dag in de week ook bovenschools inzetbaar.

"Ik vind het heel mooi om specialist te zijn in een vakgebied. Ik heb mij altijd het meest aangetrokken gevoeld tot de basisvakken lezen, rekenen, en taal en spelling."

Niet twijfelen
Ik heb nooit de ambitie gehad om schoolleider te worden, of ICT-coördinator. Dat spreekt mij totaal niet aan. Dan heb je zoveel andere dingen erbij, dat past niet bij mij. Ik vind het heel mooi om specialist te zijn in een vakgebied. Ik heb mij altijd het meest aangetrokken gevoeld tot de basisvakken lezen, rekenen, en taal en spelling. Rekenen springt daar voor mij uit, omdat het vrij complex is. Daar komt zoveel bij kijken qua inzicht. Dat maakt het voor mij interessant.

Ik kan mij heel goed voorstellen dat ik niet de enige ben die een stap vooruit wil zetten en daar eerst twijfels over heeft. Ik zou collega’s adviseren om niet te lang stil te blijven staan en te kijken wat je nodig hebt om plezier in je werk te houden. Voor mij was het heel fijn om mij te richten op het rekenonderwijs, maar voor een ander kan dat iets anders zijn. Twijfel niet te lang, neem gewoon die stap.