Zoeken

Veronica Suarez Barral: ‘Lesgeven en detachering voor TMH is superleuk!’

Dit verhaal komt uit De Koerier, de digitale nieuwsbrief van Stichting RVKO

RVKO legde aan alle medewerkers de vraag voor: Wanneer ben jij gelukkig in je werk en kom jij optimaal tot je recht? Het antwoord op deze vraag was duidelijk: ‘Maak meer gebruik van onze persoonlijke talenten, mogelijkheden en ambities’.

Daarom werkt Pieter-Jan Ruiter dit schooljaar één dag per week voor het bestuursbureau aan de vraag: Welke carrièrepaden voor leerkrachten kunnen we creëren? ‘Daarbij gaat het niet alleen om het doorgroeien naar andere functies als directie en IB, maar vooral om het verrijken van de mogelijkheden die we als leraar hebben binnen ons vakgebied,’ zegt Pieter-Jan. Zelf werkt hij vier dagen per week als leerkracht van de middenbouwgroep op Montessorischool Terbregge. ‘Binnen de RVKO kennen we al verschillende mogelijkheden. Zo zijn er bijvoorbeeld combinatieleerkrachten die naast hun werk als groepsleerkracht ook een rol binnen de Thomas More Hogeschool (TMH) vervul- len, als stagebegeleider of docent.’

Dubbele functie, (drie)dubbele winst
Vorig schooljaar onderzocht Pieter-Jan hoe deze combinatieleerkrachten de combinatie van hun werkzaamheden ervaren. De resultaten zijn vastgelegd in het onderzoeksverslag ‘Combinatieleerkrachten: Dubbele functie, (drie)dubbele winst’. Uit het onderzoek blijkt dat de combinatiefunctie met TMH niet alleen medewerkers in hun persoonlijke ontwikkeling stimuleert, maar ook de kwaliteit van het onderwijs op zowel de eigen basisschool als de pabo versterkt. Daarnaast geven ze aan dat deze mogelijkheid het vak van leraar voor hen aantrekkelijker maakt.

"Uit het onderzoek blijkt dat de combinatiefunctie niet alleen medewerkers in hun persoonlijke ontwikkeling stimuleert, maar ook de kwaliteit van het onderwijs versterkt."

Meer mogelijkheden creëren
Als aftrap voor het thema carrièrepaden organiseerde Pieter-Jan op 17 september jl. een meedenksessie voor medewerkers van de RVKO. Pieter-Jan: ‘Twaalf mensen namen hieraan deel, zowel schoolleiders als leerkrachten – waarvan enkelen zelf al met een bijzondere extra taak binnen de school. De volgende drie vragen stonden centraal in de bijeenkomst: waarom zijn meer loopbaanmogelijkheden wenselijk, welke loopbaanmogelijkheden zien we en wat vraagt het creëren van meer loopbaanmogelijkheden van alle betrokken partijen? We zijn momenteel druk bezig met het verwerken van de uitkomsten, maar ik kan alvast zeggen dat er mooie creatieve ideeën zijn verzameld.’

Leerkracht en gedetacheerd pabo-opleider
Ook Veronica Suarez Barral is combinatieleerkracht. Enthousiast vertelt ze: ‘Ik sta twee dagen per week voor de klas en daarnaast ben ik een gedetacheerd pabo-opleider voor de TMH. Ik doe dit nu twee schooljaren en dat bevalt me heel erg goed!’ Op maandag en dinsdag staat Veronica op De Trinoom in Barendrecht voor de groepen 5 en 6 als leerkracht. Daarnaast begeleidt zij pabo-stagiairs. Waarom koos ze voor deze combinatie? ‘Nadat ik de pabo had afgerond, ben ik les gaan geven. Dat heb ik negen jaar fulltime gedaan. Twee jaar geleden werd ik benaderd voor een vacature bij de TMH. Er kwamen veel reacties op die functie en uiteindelijk werd iemand anders het. Toch wilde de directeur van de TMH, Dorothee van Kammen, me graag inzetten als gedetacheerd pabo-opleider. Dat betekent dat ik een paar scholen krijg toegewezen en daar acht tot twaalf studenten per semester begeleid. Ik bezoek hen twee tot drie keer en beoordeel hun stage. Het gaat om zowel eerstejaars als lio-studenten en zij-instromers. Daarnaast zet de TMH mij ook in als tweede beoordelaar tijdens toetsstations en eindgesprekken.’

‘Ik sta twee dagen per week voor de klas en daarnaast ben ik een gedetacheerd pabo-opleider voor de TMH. Ik doe dit nu twee schooljaren en dat bevalt me heel erg goed!’

Mensen verder helpen
Volgens Veronica kwam het mooi uit dat ze deze functie kreeg. ‘Het was nét na mijn zwangerschapsverlof. Ik ging van fulltime leerkracht naar twee dagen in de week, maar ik wilde ook nog wel iets anders doen. Ik heb het altijd al heel leuk gevonden om met stagiairs te werken.’

‘Op De Trinoom was ik zes jaar schoolopleider. Het spreekt me heel erg aan om mensen te begeleiden, niet zozeer het beoordelen van ze, maar juist het verder helpen. Ik heb ook de opleiding Didactisch Coach gevolgd. Zelf ben ik begonnen als onderwijsassistente en heb toen pabo gedaan. Ik heb veel ervaring opgedaan en weet wanneer je je welkom voelt in een team.’

Bredere rol
Voordat Dorothee haar belde, wist Veronica niet dat je een functie binnen de RVKO kon combineren met een rol binnen de TMH. ‘Maar ik vind het echt superleuk. Omdat het flexibel werk is, met af en toe piekmomenten. Daar hou ik van!’, vertelt ze lachend. ‘Wat het extra leuk maakt, is dat mijn rol breder is geworden. Het is leuk om binnen je vaste school heel veel te kunnen betekenen, voor je groep en het kunnen meedenken over de visie. Maar dit gaat een stapje verder. Zo heb ik een korte lijn met de pabo en kom ik ook op andere scholen. Terwijl je toch nog steeds het vaste gezicht op school bent, waar je als leerkracht werkt.’

Flexibel
Tot slot geeft Veronica aan dat het wel goed is om flexibel te zijn. Op maandag en dinsdag staat ze voor de klas en kan ze geen studenten bezoeken. De rest van de week kan ze vrij invullen. ‘In september starten de stagiairs weer en heb ik meer uren nodig om ze te bezoeken dan een halve dag per week. Dan deel ik mijn tijd anders in. Maar die ruimte moet je wel hebben.’